Aktuální obsazenost - actual occupancy

Vždy aktualizovaný kalendář obsazenosti. 

Domácí mazlíčci nejsou v apartmánech povoleni ! 

Upozorňujeme klienty, že v našich apartmánech nejsou povoleny hlasité bujaré oslavy a narozeninové párty a rovněž ani rozlučky se svobodou či jiné podobné aktivity trvající do pozdních nočních nebo brzkých ranních hodin. Děkujeme za pochopení.

POBYT ve všech apartmánech je minimálně na 2 noci pro minimálně 2 osoby - v případě ubytování jedné osoby je platná cena minimálního obsazení apartmánů. V případě zájmu o pobyt na jednu noc pro více osob je nutno dohodnout individuální podmínky, nebo využít náš pobytový balíček s privátním vstupem do "Relaxační wellness zóny" na 180minut. 

Při volných kapacitách (převážně mimo letní sezonu) je možno se ubytovat již v dopoledním čase od 7.00 hodin. Rovněž je možné domluvit i případný pozdější odjezd (obojí nutno předem prověřit).  

Vzhledem k nejen plošně prováděné desinfekci ozonem všech prostor v rámci hygienických a bezpečnostních opatřeních souvisejícím s COVID-19 před každým příjezdem hostů, potřebujeme delší časový úsek k přípravě apartmánů. Pokud se střídají klienti v apartmánech v jeden den (což je hlavně v období letní sezony a prázdnin), je možné Vaše ubytování a předání apartmánu až v pozdějším odpoledni (cca 17.00 hodin). Klidně ale můžete k nám dojet i v dopoledních hodinách, dát si věci do ledničky, případně ponechat v apartmánu  zavazadla, převzít si klíče od apartmánu a vyrazit třeba na výlet nebo využít naši venkovní terasu k odpočinku. Jakmile bude Váš apartmán připraven zašleme Vám zprávu a bude už jen na Vás kdy se vrátíte zpět 😊. 

Respektujeme vládní nařízení související s COVID-19. Rezervace všech pobytů je při uzavření ubytovacích zařízení možno zdarma přebukovat na jiný termín případně stornovat bez sankcí. Vyjímkou jsou povolené pracovní pobyty. 

Javorový apartmán s infrasaunou ZDARMA
Javorový apartmán s infrasaunou ZDARMA

vhodný pro ubytování 2 - 8 osob (max. 10)

  vhodný pro ubytování 2 - 6 osob (max. 7)

Kaštanový apartmán s infrasaunou ZDARMA
Kaštanový apartmán s infrasaunou ZDARMA

vhodný pro ubytování 2 - 5 osob (max. 5)

Dubový apartmán s infrasaunou ZDARMA
Dubový apartmán s infrasaunou ZDARMA

vhodný pro ubytování 2-6 osob (max. 7)

Třešňový apartmán
Třešňový apartmán

vhodný pro ubytování 2 - 6 osob

Akátový apartmán
Akátový apartmán

vhodný pro ubytování 2 osob bez možnosti přistýlky


Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.listopadu 2021 č. 1065 a vyhlášením nouzového stavu pro ČR na 30 dnů dochází s účinností od 26.11.2021 ke změnám v podmínkách ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření :

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že (neplatí pro děti do 12 let)

-- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje u osoby, které musí splňovat výše uvedené podmínky, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění těchto podmínek. V případě, že osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout !

Bez splnění výše uvedených podmínek lze ubytovací služby poskytnout i neočkovaným osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit, osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu, osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby, avšak ubytovaná osoba místo splnění podmínek výše uvedených podmínek prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Všechny tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

V ubytovacích zařízeních, je s účinností od 25.10.2021 povinnost mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování prosím dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Při vstupu do budovy i ve vnitřních prostorách je připraven desinfekční prostředek anticovid a je tedy možné si kdykoliv vydezinfikovat ruce. Je pravidelně též prováděna desinfekce všech prostor ozonem a zvýšená desinfekce u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače).

Provoz Wellness zařízení, sauny :

- zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují stejné podmínky stanovené pro ubytovací zařízení (viz výše)

- provozovateli se nařizuje u všech osob při vstupu do těchto prostor splnění podmínek kontrolovat a všem osobám se nařizuje splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit

Dále se nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

- provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

- provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny

- nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR.

Jana Komárková