Aktuální obsazenost - actual occupancy

Vždy aktualizovaný kalendář obsazenosti. 

Domácí mazlíčci nejsou v apartmánech povoleni ! 

Upozorňujeme klienty, že v našich apartmánech nejsou povoleny hlasité bujaré oslavy a narozeninové párty a rovněž ani rozlučky se svobodou či jiné podobné aktivity trvající do pozdních nočních nebo brzkých ranních hodin. Děkujeme za pochopení.

POBYT ve všech apartmánech je minimálně na 2 noci pro minimálně 2 osoby - v případě ubytování jedné osoby je platná cena minimálního obsazení apartmánů. V případě zájmu o pobyt na jednu noc pro více osob je nutno dohodnout individuální podmínky, nebo využít náš pobytový balíček s privátním vstupem do "Relaxační wellness zóny" na 180minut. 

Při volných kapacitách (převážně mimo letní sezonu) je možno se ubytovat již v dopoledním čase od 7.00 hodin. Rovněž je možné domluvit i případný pozdější odjezd (obojí nutno předem prověřit).  

Vzhledem k nejen plošně prováděné desinfekci ozonem všech prostor v rámci hygienických a bezpečnostních opatřeních souvisejícím s COVID-19 před každým příjezdem hostů, potřebujeme delší časový úsek k přípravě apartmánů. Pokud se střídají klienti v apartmánech v jeden den (což je hlavně v období letní sezony a prázdnin), je možné Vaše ubytování a předání apartmánu až v pozdějším odpoledni (cca 17.00 hodin). Klidně ale můžete k nám dojet i v dopoledních hodinách, dát si věci do ledničky, případně ponechat v apartmánu  zavazadla, převzít si klíče od apartmánu a vyrazit třeba na výlet nebo využít naši venkovní terasu k odpočinku. Jakmile bude Váš apartmán připraven zašleme Vám zprávu a bude už jen na Vás kdy se vrátíte zpět 😊. 

Respektujeme vládní nařízení související s COVID-19. Rezervace všech pobytů je při uzavření ubytovacích zařízení možno zdarma přebukovat na jiný termín případně stornovat bez sankcí. Vyjímkou jsou povolené pracovní pobyty. 

Javorový apartmán s infrasaunou ZDARMA
Javorový apartmán s infrasaunou ZDARMA

vhodný pro ubytování 2 - 8 osob (max. 10)

  vhodný pro ubytování 2 - 6 osob (max. 7)

Kaštanový apartmán s infrasaunou ZDARMA
Kaštanový apartmán s infrasaunou ZDARMA

vhodný pro ubytování 2 - 5 osob (max. 5)

Dubový apartmán s infrasaunou ZDARMA
Dubový apartmán s infrasaunou ZDARMA

vhodný pro ubytování 2-6 osob (max. 7)

Třešňový apartmán
Třešňový apartmán

vhodný pro ubytování 2 - 6 osob

Akátový apartmán
Akátový apartmán

vhodný pro ubytování 2 osob bez možnosti přistýlky


Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. července 2021 č. 486 dochází s účinností od 1.8.2021 ke změnám v podmínkách ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření :

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že (neplatí pro děti do 6 let)

- absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem (Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.)

- absolvoval nejdéle před 72 hodinami před nástupem na ubytování antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem

- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

- všechny tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud nebudete mít potvrzení sebou je možné zakoupit na místě za symbolickou cenu antigenní test určený pro samotestování povolený a schválený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou veřejnost s výběrem ze dvou možností buď výtěrový nebo ze slin.

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování prosím dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Při vstupu i ve vnitřních prostorách je připraven desinfekční prostředek anticovid a je tedy možné si kdykoliv vydezinfikovat ruce. Je pravidelně též prováděna desinfekce všech prostor ozonem a desinfekce u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače).

Provoz Wellness zařízení, sauny :

- zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují stejné podmínky stanovené pro ubytovací zařízení (viz výše)

- provozovateli se nařizuje u všech osob při vstupu do těchto prostor splnění podmínek kontrolovat a všem osobám se nařizuje splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit

Dále se nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

- provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

- provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny

- nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti


Od 1.9.2021 bude z veřejného zdravotnictví na odběrových  místech proplácen jeden antigenní test za 7 dní a dva PCR testy za měsíc pouze pro vybrané skupiny obyvatel:

  • děti do 12 let včetně
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
  • osoby, které jsou v procesu očkování nebo neuplynula doba 14 dní od poslední podané dávky vakcíny


Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. 

                                                                                                                                                                       Jana Komárková