Aktuality


Respektujeme vládní nařízení související s COVID-19. Rezervace všech pobytů je při uzavření ubytovacích zařízení možno zdarma přebukovat na jiný termín případně stornovat bez sankcí. Vyjimkou jsou povolené pracovní pobyty. 


25.10.2021

Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.října 2021 č. 915 dochází s účinností od 1.11.2021 ke změnám v podmínkách ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření :

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že (neplatí pro děti do 6 let)

- absolvoval nejdéle před 72 hodin PCR test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem (Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.)

- absolvoval nejdéle před 24 hodin před nástupem na ubytování antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem

- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

 - osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

- všechny tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud nebudete mít potvrzení sebou je možné zakoupit a provést přímo na místě za symbolickou cenu antigenní test určený pro samotestování povolený a schválený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou veřejnost s výběrem ze dvou možností buď výtěrový nebo ze slin.

V ubytovacích zařízeních, je s účinností od 25.10.2021 povinnost mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování prosím dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Při vstupu do budovy i ve vnitřních prostorách je připraven desinfekční prostředek anticovid a je tedy možné si kdykoliv vydezinfikovat ruce. Je pravidelně též prováděna desinfekce všech prostor ozonem a zvýšená desinfekce u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače).

Provoz Wellness zařízení, sauny :

- zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují stejné podmínky stanovené pro ubytovací zařízení (viz výše)

- provozovateli se nařizuje u všech osob při vstupu do těchto prostor splnění podmínek kontrolovat a všem osobám se nařizuje splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit

Dále se nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

- provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

- provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny

- nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti

Od 1.11.2021 již nebudou z veřejného zdravotního pojištění propláceny antigenní ani PSR testy s vyjímkou vybraných skupin obyvatel:

  • děti do 12 let včetně
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
  • osoby, které jsou v procesu očkování nebo neuplynula doba 14 dní od poslední podané dávky vakcíny

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR.

Jana Komárková


15.8.2021

Rozšířili jsem nabídku služeb. Nově pro naše ubytované klienty nabízíme možnost zapůjčení elektrokola nebo holí NORDIC WALKING. Cenu půjčovného najdete v našem ceníku. Pro rezervaci elektrokola nebo holí  využijte náš webový formulář , případně volejte na tel. 777450360.  Přejeme hezkou procházku i projížďku v našem kraji Jana Komárková


14.8.2021 

Prosím chovejme se i k cizímu majetku jako lidi. Všichni včetně mě, rádi přijedeme do pěkného prostředí... Po návštěvě některých klientů si ovšem připadám, že zde byli zvířátka, i když ani ty by zřejmě nesekali tvrdé dřevo obracečkou na grilování.... :(  Děkuji všem, kteří po sobě uklízí, hází odpadky do popelnice a ne na zem, věci používají k účelu, ke kterému slouží, nic schválně neničí a po svých zlatíčkách uvedou hračky do původního stavu .... Měli bychom si uvědomit, že svým přístupem a jednáním vychováváme i své potomky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jana Komárková 

10.8.2021

Přemýšlíte už o vhodném vánočním dárku? Obdarujte na vánoce vaše blízké tím pravým zážitkem. Odpočinek, klid a relaxace to jsou věci, které se staly v poslední době tak vzácnými, darujte je tedy někomu, koho máte rádi. Nadělte jim pod stromeček dárek pro potěšení i pro zdraví v podobě wellness pobytu jako krásný dárek pro chvíle štěstí a pohody, který je jistě potěší a určitě nezůstane ležet ve skříni..   https://www.apartmany-vlckova.cz/pobytove-balicky/

Platnost "Vánočních dárkových poukazů" je po celý rok 2022. V případě uzavření ubytovacích služeb bude jejich platnost prodloužena o dalších 12 měsíců.  

                                                                                                                                                                                                                                                           Jana Komárková


26.7.2021

Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. července 2021 č. 486 dochází s účinností od 1.8.2021 ke změnám v podmínkách ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření :

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že (neplatí pro děti do 6 let)

- absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem (Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.)

- absolvoval nejdéle před 72 hodinami před nástupem na ubytování antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem

- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

- všechny tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud nebudete mít potvrzení sebou je možné zakoupit a provést  přímo na místě za symbolickou cenu antigenní test určený pro samotestování povolený a schválený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou veřejnost s výběrem ze dvou možností buď výtěrový nebo ze slin.

V ubytovacích zařízeních, doporučujeme mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování prosím dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Při vstupu i ve vnitřních prostorách je připraven desinfekční prostředek anticovid a je tedy možné si kdykoliv vydezinfikovat ruce. Je pravidelně též prováděna desinfekce všech prostor ozonem a desinfekce u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače).

Provoz Wellness zařízení, sauny :

 - zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují stejné podmínky stanovené pro ubytovací zařízení (viz výše)

- provozovateli se nařizuje u všech osob při vstupu do těchto prostor splnění podmínek kontrolovat a všem osobám se nařizuje splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit

Dále se nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

- provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

- provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny

- nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti


Od 1.9.2021 bude z veřejného zdravotnictví na odběrových místech proplácen jeden antigenní test za 7 dní a dva PCR testy za měsíc pouze pro vybrané skupiny obyvatel:

  • děti do 12 let včetně
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
  • osoby, které jsou v procesu očkování nebo neuplynula doba 14 dní od poslední podané dávky vakcíny

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR.

Jana Komárková


20.6.2021

Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. června 2021 č. 486 dochází s účinností od 26.6.2021 ke změnám v podmínkách ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření :

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že (neplatí pro děti do 6 let)

- absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem (Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.)

- absolvoval nejdéle před 72 hodinami před nástupem na ubytování antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem

- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

- všechny tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud nebudete mít potvrzení sebou je možné zakoupit na místě za symbolickou cenu antigenní test určený pro samotestování povolený a schválený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou veřejnost s výběrem ze dvou možností buď výtěrový nebo ze slin.

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování prosím dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Při vstupu i ve vnitřních prostorách je připraven desinfekční prostředek anticovid a je tedy možné si kdykoliv vydezinfikovat ruce. Je pravidelně též prováděna desinfekce všech prostor ozonem a desinfekce u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače).

Provoz Wellness zařízení, sauny :

- zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují stejné podmínky stanovené pro ubytovací zařízení (viz výše)

- provozovateli se nařizuje u všech osob při vstupu do těchto prostor splnění podmínek kontrolovat a všem osobám se nařizuje splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit

Dále se nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

- provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

- provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny

- nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti


Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. Jana Komárková 


30.5.2021

Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021 č. 486 dochází s účinností od 31.5.2021 k rozvolnění a povolení ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření:

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že

- absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem 

- absolvoval nejdéle před 72 hodinami před nástupem na ubytování antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem  

- prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC       antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

- prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem

- u dětí od 6 let doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem

- všechny tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem)všechny 

Pokud nebudete mít potvrzení sebou je možné zakoupit na místě za symbolickou cenu antigenní test určený pro samotestování povolený a schválený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou veřejnost s výběrem ze dvou možností buď výtěrový nebo ze slin.

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování prosím dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Při vstupu i ve vnitřních prostorách je připraven desinfekční prostředek anticovid a je tedy možné si kdykoliv vydezinfikovat ruce. Je pravidelně též prováděna desinfekce všech prostor ozonem a desinfekce u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače).

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. Jana Komárková


21.5.2021

Nová krytá venkovni terasa s pergolou a krbem je na tuto sezonu pro Vás již připravena 😉. Kompletní foto naleznete v naší fotogalerii https://www.apartmany-vlckova.cz/venkovni-areal-s-terasou-a-detskym-koutkem/

Těšíme se na Vás Jana Komárková


20.5.2021

Dle usnesení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví dochází s účinností od 24.5.2021 k rozvolnění a povolení ubytovacích služeb s dodržením následujících opatření:

Ubytovací služby lze poskytnout pouze osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že

-absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; ( tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro samotestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem)

- jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Pokud nebudete mít potvrzení sebou je možné zakoupit na místě antigenní test určený pro samotestování povolený a schválený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou veřejnost s výběrem ze dvou možností buď výtěrový nebo ze slin.

Děkujeme za pochopení a respektování nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. Jana Komárková


18.5.2021

Poslední volné pobyty červen - srpen 2021 (aktuální obsazenost se mění každým okamžikem - nutno prověřit ;) )


Javorový apartmán: 12.6.-19.6., 28.6.-2.7., 1.8.-4.8.

Ořechový apartmán: 28.6.-3.7.

Kaštanový apartmán: 23.8.-31.8.

Dubový apartmán: 14.6.-17.6.

V případě zákazu ubytovacích služeb z důvodu nařízení vlády souvisejících s COVID-19, vracíme rezervační zálohy v plné výši, případně umožňujeme přebukování termínu pobytu bez storno sankcí.

Budeme se na Vás těšit Jana Rýznarová Komárková 


26.3.2021

Poslední volné prázdninové pobyty :) - termíny se mění a je nutno je prověřit

Javorový apartmán: 28.6.-7.7. , 1.8.-4.8. , 10.8.-15.8. , 18.8.-25.8.

Ořechový apartmán: 28.6.-7.7. , 23.7.-30.7. , 18.8.-25.8.

Dubový apartmán: 28.6.-3.7. , 21.8.-25.8.

Kaštanový apartmán: 28.6.-1.7. , 7.7.-13.7. , 31.7.-3.8., 15.-20.8., 23.8.-26.8.

V případě zákazu ubytovacích služeb z důvodu nařízení vlády souvisejících s COVID-19, vracíme rezervační zálohy v plné výši, 

případně umožňujeme přebukování termínu pobytu bez storno sankcí.

Budeme se na Vás těšit Jana Rýznarová Komárková 


1.2.2021

Pro všechny zamilované jsme připravili nabídku "Valentýnských pobytů" s privátní návštěvou "Relaxační zóny"


Valentýnský pobyt na 1 noc pro dvě osoby s privátní "Relaxační zónou" na 180 minut

Užijte si naplno jeden druhého a obohaťte svůj vztah pohádkovou dávkou romantiky. Relaxačně - romantický pobyt s privátní návštěvou "Relaxační zóny",

kde strávíte neopakovatelné chvíle nejen ve whirlpoolu při svitu svíček s pohledem na hvězdné nebe nad hlavou.

balíček obsahuje :

pobyt na dva dny (1 noc) pro dvě osoby v Kaštanovém apartmánu ( ve vybraném dnu pouze Ne-Čt)

privátní pobyt v "Relaxační zóně" pro dvě osoby na 180 minut ( ve vybraném čase 10.00 - 16.00 hodin)

neomezené použití soukromé infrasauny přímo na pokoji

1x láhev sektu, ovoce, bylinkový čaj, voda s citronem

Dřívější check in 10.00 - 16.00 hodin (nutno prověřit - dle volných kapacit a obsazenosti !)

Pozdější check out 14.00 hodin

(dřívější CHECK-IN / pozdější CHECK-OUT není vždy podmínkou - nutno prověřit dle volných kapacit a obsazenosti ! )

Cena balíčku: 3600.-Kč

Vzhledem k vládním nařízením platným od 29.1.2021 je prodloužená platnost všech objednaných Valentýnských pobytů na tři měsíce (do konce května 2021)   20.1.2021

Připravili jsme pro Vás nabídku pobytových balíčků k dokonalé relaxaci, odpočinku a zregenerování  "těla i ducha".  Objednejte si Váš "Relaxační pobyt" již nyní a využijte zbývající volné termíny. K ubytování máte na výběr buď privátní nebo společný pobyt v naší "Relaxační zóně" nejen s Whirlpool vanou a hvězdným nebem nad hlavou. 

Pobytové balíčky najdete ZDE  -  https://www.apartmany-vlckova.cz/pobytove-balicky/ 

Objednané a rezervované pobyty se vstupem do "Relaxační zóny" je možné uskutečnit až po skončení platnosti vládních opatření souvisejících s COVID-19 a postupném rozvolnění.

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit

Jana Rýznarová Komárková17.1.2021

Pro naše ubytované klienty jsme v čase různých vládních nařízení nelenili a připravili pro chvíle jejich oddechu příjemnou "Relaxční zónu" kde najdete Whirlpool vanu s hvězdný nebem, carbonovou infrasaunu, kneipuv chodník, ohřívací lavici, masážní sprchu, ledové vědro i ochlazovací sud. Finskou saunu zprovoznime v průběhu měsíce února 😉. Přijeďte k nám zrelaxovat a načerpat novou energii hned, jak se uvolní "Vládní nařízení související s COVID-19"  😎 Budeme se na Vás těšit Jana Rýznarová Komárková20.12.2020

U nás můžete svým rodičům, kamarádům, blízkým objednat "Dárkový poukaz" dle vlastního výběru na týdenní nebo třeba víkendový pobyt případně pro ubytované privátní vstup do "Relaxační zóny" a to pro jakoukoliv příležitost jako jsou například narozeniny, výročí nebo jen tak pro radost.....      

Pro objednání poukazu volejte tel. 777450360 případně zašlete email: j.komarkova1@gmail.com

Jana Komárková


20.12.2020

PF 2021 - přátelé krásné vánoce Vám všem a hodně zdraví a štěstí v novém roce

Jana Komárková 


1.11.2020

V návaznosti na opatření souvisejícími s nákazou COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu je "Relaxační zóna" do odvolání uzavřena. V případě zájmu o rezervaci pracovního pobytu je nutno pobyt předem telefonicky prověřit a dodat potřebné dokumenty potvrzující pracovní cestu.

Předem děkuji za pochopení

Jana Komárková


5.10.2020

Vzhledem k vyhlášení nouzovému stavu a nařízení vlády v souvislosti s CORONAVIREM a tedy i zákazu ubytování mimo pracovní a služební cesty související s výkonem práce, prosím o přebukování objednaných pobytů na měsíce říjen, listopad, prosinec 2020. Aktuální obsazenost najdete na našich stránkách

https://apartmany-vlckova-cz.cms.webnode.cz/aktualni-obsazenost/

Předem děkuji za pochopení

Jana Komárková


1.10.2020

Ke zpříjemnění pobytu všech našich ubytovaných klientů je pro všechny apartmány v čase od 16.00 -20.00 hodin (po-ne) k dispozici za poplatek "Relaxační zona". Najdete zde vířivou vanu pro 5 osob, carbonovou infrasaunu, ohřívací lavici, kneipův chodník, ledové vědro a ochlazovací sud. V průběhu jara 2021 i finskou saunu. 

Po předchozí dohodě je možno vstup objednat privátně i mimo uvedený čas. Vstup do relaxační zóny je třeba objednat den předem.

Přejeme příjemný zážitek a odpočinek u nás

Jana Komárková


20.5.2020

Přijali jsme dezinfekční opatření, pro Vaši bezpečnost a pohodlí. Těšíme se na Vás v letní i zimní sezoně 2020.

Jana Komárková


11.5.2020


venkovni terasa je na tuto sezonu pro Vás  již připravena 😉

 Těšíme se na Vás Jana Komárková


29.4.2020

Poslední volné prázdninové pobyty v našich Apartmánech Vlčková :

Javorový apartmán pro 2-8 osob se dvěma ložnicemi:
26.6.-3.7.2020 - 7 nocí
9.-12.7.2020 - 3 noci

Ořechový apartmán pro 2-6 osob :
16.-19.7. - 3 noci                                                                                                                                              16.-23.8. - 6 nocí

Kaštanový apartmán pro 2-5 osob:

13.7.-17.7.2020 - 4 noci
22.8.-28.8.2020 - 6 nocí

Zde uvedené počty nocí se termíny se mohou měnit ....

aktuální obsazenost najdete na našem webu https://www.apartmany-vlckova.cz/aktualni-obsazenost/

případně jsme pro Vás k dispozici na tel. čísle 777 450 360 

Pro rezervaci můžete využít i náš On-line rezervační formulář https://www.apartmany-vlckova.cz/on-line-rezervace/

Přeji všem krásný den a těšíme se na Vás 

Jana Rýznarová Komárková


6.4.2020

Krásné svátky jara a hlavně hodně zdraví a dobrou imunitu Vám všem - užijte si je v lásce a radosti

Jana Komárková


30.3.2020

Vzhledem k vyhlášení nouzovému stavu a nařízení vlády v souvislosti s CORONAVIREM a tedy i zákazu ubytování, prosím o přebukování objednaných pobytů na měsíc duben a květen 2020. Aktuální obsazenost najdete na našich stránkách 

https://apartmany-vlckova-cz.cms.webnode.cz/aktualni-obsazenost/

Předem děkuji za pochopení 

Jana Komárková


14.2.2020

Co pro Vás chceme postupně přichystat nového pro zpříjemnění Vašeho odpočinku a pobytu u nás ? 

Těšíme se na Vás a přejem všem krásného Valentýna <3  Jana Komárková


4.1.2020

Otevřeli jsme již rezervace termínů pobytu na sezonu 2020.

Aktuální obsazenost a rezervace termínů najdete na https://www.apartmany-vlckova.cz/aktualni-obsazenost/

Pro rezervaci můžete využít i náš On-line rezervační formulář https://www.apartmany-vlckova.cz/on-line-rezervace/

Pro příští sezonu 2020 budou všechny apartmány osazeny klimatizací, kterou je možné doobjednat a použít za příplatek. Pro děti bude přichystaná vedle terasy u domu trampolína, malé pískoviště a houpačka. Samozřejmostí je v Javorovém, Ořechovém a Kaštanovém apartmánu i soukromá infrasauna, kterou mohou hosté kdykoliv neomezeně během pobytu využít. Na zimní sezonu 2020/2021 budou apartmány vybaveny vířivou vanou pro pět osob a carbonovou infrasaunou.

Přeji Vám všem krásný předvánoční čas i nadcházející nejen adventní, ale i ty vánoční svátky, plné zdraví, štěstí, lásky a porozumění. Mějte se všichni rádi a dělejte si drobné radosti, které Váš život obohatí. Jana Rýznarová Komárková8.12.2019

Vážení obchodní partneři, přátelé a kamarádi
Přejeme Vám ať jsou Vaše Vánoce takové jaké je máte rádi, plné lásky, štěstí a radosti,
ať jejich čarovná atmosféra přetrvá a do toho Nového roku dvou dvacítek vykročíte tou správnou nohou.  Jana Komárková


16.4.2019

Krásné sluníčkem prozářené svátky jara Vám všem - užijte si je ve zdraví, lásce a radosti 

Jana  Komárková


9.2.2019

Infrasauny v ořechovém a javorovém apartmánu již v provozu 😉😉😉 pro naše ubytované klienty jsou neomezeně k dispozici ZDARMA ... 🙂 Těšíme se na Vás a doufáme, že Vám tímto vybavením apartmánu zpříjemníme Váš pobyt u nás zvláště v zimních měsících. Jana Komárková 


20.12.2018

Již přijímáme rezervace na rok 2018 ...😉
Krásný Silvestr Vám všem a šťastný nový rok ..
Jana Komárková