Cyklotrasy

Luhačovický okruh přes Komonec

Charakteristika:

Středně náročná trasa určená pro horská příp. trekingová kola začíná u železniční stanice Luhačovice. Po proudu říčky Šťávnice směřuje na začátek Biskupic, kde odbočuje ostře vpravo (značeno místním značením) a stoupá k letišti nad Biskupicemi.

Odtud směřuje vpravo mírním stoupáním k samotě Horní Dvůr a pokračuje až k silnici vedoucí z Luhačovic do Řetechova. Po této silnici projedeme celý Řetechov, navážeme na polní cestu, která stoupá na úbočí Komonce. Až k Poutnické studánce nás bude provázet žlutá turistická značka, která dále stoupá k poutnímu místu Malenisko.

My budeme směřovat po lesní cestě vpravo po cyklotrase č. 5056 traverzem hory Komonec, až opět narazíme na žlutou turistickou značku, po které sjedeme na rozcestí Nad Vegou.

Závěrečné klesání kolem hotelu Vega ke kostelu sv. Martina v Pozlovicích a cesta k Luhačovické přehradě jsou již snadné. Od přehrady pak Jurkovičovou alejí sjedeme do Luhačovic a vrátíme se do výchozího bodu (opačný směr trasy Přes Luhačovice k přehradě).

Parametry trasy:

Délka trasy (celý okruh) 29 km

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/luhacovicky-okruh-pres-komonec

Hostýnská vyhlídka

Kroměříž - Břest - Němčice - Kostelec u Holešova - Prusinovice - Hlinsko pod Hostýnem - Chomýž - Brusné - Svatý Hostýn - Bystřice pod Hostýnem

Charakteristika:

Z Kroměříže vyjíždíme po Moravské cyklotrase 47, odbočíme z ní za železničním přejezdem doprava ulicí na Sádkách a pak vlevo po frekventované Kaplanově ulici, na jejímž konci se dáme doprava pod dálnicí na novou cyklostezku, která nás dovede až na silnici Skaštice - Chropyně. Ujedeme po ní asi 200 m doleva a před mostkem se vydáme vpravo na slušnou polní cestu proti toku Moštěnky. Zanedlouho vyjedeme u mostu a zahneme doprava.

Po chvíli nás vítá obec Břest. Pokračujeme do Němčic, kde lze na návsi odbočit kolem modré pumpy doleva nahoru polní cestou. Asi po 200 metrech uvidíme kamenný smírčí kříž s dávno setřeným nápisem.

Skrz Kostelec u Holešova pokračujeme do Roštění, kde projedeme vsí na Pacetluky a Prusinovice do Hlinska pod Hostýnem. Odtud je to kousek do Chomýže, kde se napojíme na značenou trasu 5033 do Brusného. V levotočivé zatáčce před výjezdem ze Slavkova u kapličky odbočíme ze značené trasy doprava nahoru asfaltkou, po chvíli u dřevěného přístřešku doleva a po náročném stoupání zpočátku nekvalitní cestou se ocitneme v sedle pod Hostýnem. Cestou si všimneme vodovodu arcibiskupa Leopolda.

Na Sv. Hostýn jedeme rovně až k hlavní silnici, po ní doleva. Kolo vytlačíme až k bazilice Nanebevzetí panny Marie, odkud je výhled na celý Hornomoravský úval. Z posvátné hory sjedeme opatrně po hlavní silnici do Bystřice pod Hostýnem. Do Kroměříže se vracíme vlakem.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 39 km

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/hostynska-vyhlidka

Malý okruh do Chřibů

Otrokovice - Nová Dědina - Kostelany - Bunč - Brdo - Salaš - Velehrad - Staré Město

Charakteristika:

Nástup na trasu je na vlakovém nádraží v Otrokovicích. Pojedeme ulicí J. Jabůrkové k mostu přes Dřevnici, za mostem odbočíme vlevo a ulicí Nábřeží pokračujeme ke křižovatce s třídou T. Bati. Odbočíme doleva a cyklotrasa č. 471 nás dovede k mostu přes Moravu, za nímž vystoupáme po cyklotrase č. 473 do obce Žlutava. Pokračujeme dále po cyklotrase kolem kamenolomu na křižovatku, kde se dáme vpravo směrem na Novou Dědinu. Na okraji obce odbočíme vlevo a stále po cyklotrase č. 473 stoupáme Chřibskými lesy do Kostelan. Cestou se můžeme zastavit na rozcestí Tabarky a po modré turistické značce zajít ke zbytkům slovanského mohylového pohřebiště, případně na kraji Kostelan využít kuchyně na ranči.

Z Kostelan stoupáme dál na Bunč, kde se nabízí další občerstvení a odpočinek. Od turistické chaty pokračujeme lesní cestou po cyklotrase č. 5158 a červené tur. značce směrem k vrcholu Brdo s rozhlednou, ze které lze spatřit Malé a Bílé Karpaty, Beskydy, či Jeseníky, cestou míjíme most nedokončené Baťovy dálnice. Od rozcestí Pod Brdem jedeme dále souběžně s červenou tur. značkou na rozcestí Vlčák, kde odbočíme vlevo a sjedeme na rozcestí Nad Studeným žlebem. Tady cyklotrasu č. 5158 opustíme a sjíždíme vlevo po cyklotrase č. 5019 na Velehrad. Z Velehradu pokračujeme po Velkomoravské poutní stezce kolem obce Modrá, kde si uděláme zastávku v Archeoskanzenu se zajímavou expozicí Živá voda, do Starého Města, kde je na vlakovém nádraží cíl našeho výletu.

Zajímavosti na trase:

Kostelany. Několik mohylových pohřebišť z 9. století a historický smírčí kříž pod vrcholem Kameňáku a pískovcové skály Budačina a Komínky dělá z této obce oblíbený turistický cíl. www.obeckostelany.cz

Bunč. je křižovatkou turistických tras i cyklostezek rozbíhajících se na všechny strany. Vyhledávané turistické a rekreační středisko v chřibských lesích. Najdete zde repliku zvoničky z první poloviny 20. století, v okolí je řada zajímavostí - skalisko Jeřabčina nebo Komínské skály, ale také pozůstatky rozestavěné "baťovské" dálnice.

Rozhledna Brdo. Na nejvyšší hoře Chřibů stávala dřevěná vyhlídka, kterou v roce 2004 nahradila nová nejvyšší kamenná rozhledna na Moravě vysoká 24m. Z rozhledny budete mít krásný výhled na Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské Beskydy, Roháče, Malou Fatru a Jeseníky.

Rozhledna Salaš. Nad obcí stojí architektonicky zajímavá rozhledna nabízející výhled k Velehradu a Bílým Karpatům. Je přístupná po zelené turistické značce vedoucí z horního konce obce směrem na Hubertku.

Velehrad. Významné poutní místo, jehož dominantu tvoří klenot moravského baroka, komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Modrá. Na okraji obce se nachází významná archeologická lokalita Na Díle, národní kulturní památka se základy velkomoravského kostela z 9. století. V roce 2004 byl v sousedství lokality otevřen Archeoskanzen Modrá - největší raně středověký archeologický skanzen v ČR, který představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy, je vyhledávaným cílem turistů, stejně jako sousední expozice Živá voda.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 45 kmwww.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/maly-okruh-do-chribu

Hostýnská magistrála

Bystřice pod Hostýnem - Svatý Hostýn - Tesák - Troják - Lázy - Podolí - Loučka - Police - Branky - Valašské Meziříčí

Charakteristika:

Nejkrásnější výhledy z horských luk či hustých lesů do valašských dědin a úrodné Hané vám nabídne Hostýnská magistrála dlouhá 19 km. Cesta začíná v Bystřici pod Hostýnem kdy po asfaltové cestě kolem hřbitova a místní části Lázně vystoupáte na nejvýše položené poutní místo na Moravě na Svatý Hostýn. Odměnou za propocené tričko bude nádherný výhled z rozhledny až do Jeseníků.

Ze Svatý Hostýna se vydáte po Hostýnské magistrále, která lemuje modrou turistickou značku na Skalné. Mírným klesáním po zelené turistické značce projedete kolem skalního útvaru Žába směrem na horskou louku Klapinov, odkud je výhled na kopec se zříceninou hradu Obřany. Zde se připojíte na naučnou stezku Portášské chodníčky, která vás dovede až na Holý vrch. Odtud opět pojedete po modré turistické značce směrem na hranici tří panství (Bystřické, Lukovské, Kelečské) Tři kameny. Sice opustíte naučnou stezku Portášské chodníčky, ale zároveň se napojíte na Naučnou stezku Hostýnské vrchy. Tou společně s modrou turistickou značkou projedete kolem Hrubé jedle až do místa Troják. Už z dálky vás bude vítat stará horská hospůdka, kde se zastavil čas a jeden ze zdrojů vitamínu B.

Opět plní energie můžete vyrazit po asfaltové cestě směr meteorologická stanice Maruška, kde je malinká rozhledna s nádherným výhledem do všech světových stran. Nyní budeme mít po levé straně výhled na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů Kelčský Javorník.

Po cyklostezce č. 6122 mineme chatovou osadu a staré dřevěnice, až se dostaneme na oblíbené místo hostýnského Yettyho Bludný. Trošku nepříjemnou kamenitou cestou sjedete dolů z louky a lesní cestou pokračujete na další horskou louku Končiny. Po malém odpočinku se vydáte příjemnou lesní cestou podél hranice přírodního parku Hostýnské vrchy a zelené turistické značce až na nejvyšší bod naší cesty Čečetkov. Za chvíli se můžete těšit na jeden z nejkrásnějších výhledů na horskou partizánskou obec Rajnochovice.

Cyklostezkou 6118 se dostanete kolem křížku partyzána Franty Belgičana, který zde zbytečně 8.3. 1945 padl do Hájí. Odtud sjedete do obce Lázy, kde se rozhodnete kudy pojedete dál. Náš směr může být Valašské Meziříčí nebo Vsetín.

Do Valašského Meziříčí se dostanete silnicí po cyklostezce č. 6216 klesáním přes obec Podolí, Loučka, Police a Branky. Na Vsetín se dostanete po žluté turistické značce na Ojičnou ve směru po cyklostezce č. 6118 kolem chaty U Holáňů. pokračujete po cyklostezce č. 6018 do obce Pržno a odtud podél Vsetínské Bečvy po cyklostezce 501 až do Vsetína. Obě varianty jsou z pohledu vzdáleností zhruba stejně dlouhé, celkově ujedete 40 km.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 40 km
www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/hostynska-magistrala

Z Bystřice pod Hostýnem do Rajnochovic a na Kelčský Javorník

Varianta A: Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov - Loukov - Podhradní Lhota - Rajnochovice - Rajnochovice-Rosošné - Holubova chata - Kelčský Javorník - Čerňava - Tesák - Bystřice pod Hostýnem

Varianta B: Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov - Loukov - Podhradní Lhota - Rajnochovice - Rajnochovice-Rosošné - Sochová - Košovy - Tesák - Bystřice pod Hostýnem.

Charakteristika:

U této trasy lze využít vlakové dopravy Kroměříž − Bystřice p. H. - Valašské Meziříčí nebo služeb cyklobusu. Z Bystřice pod Hostýnem jedeme do Chvalčova po značené trase č. 5035, u obecního úřadu odbočíme doleva a sjíždíme po značené trase č. 5037 vlevo dolů podél potoka. Cesta se stáčí doprava, aby se u železniční zastávky Loukov odklonila nahoru do lesa. Následuje stoupání a jízda téměř po vrstevnici.

Na křižovatce čtyř cest vyjíždíme doprava nahoru, zelená značka se po chvíli opět připojí. Na rozcestí U kamenného domku se dáme doleva dolů asfaltovou silnicí, zelená značka nás opouští vpravo.

Tzv. Slovácká cesta nás přivede až do Podhradní Lhoty. Na návsi doprava směr Rajnochovice po značené trase 5034, po níž se dostaneme až na křižovatku Rosošné.

Varianta A (délka 42 km): U Hostince ve dvoře odbočíme podél Rosošného potoka doprava značenou trasou 5120. Stoupáme údolím, míjíme odbočku, která nás může zavést kolem Holubovy chaty až na Kelčský Javorník (nejvyšší vrch Hostýnských vrchů 865 m n.m.). U pramene Fons Theodori si naproti všimneme malé přehrady − klauzy, která sloužila k plavení kmenů. Zde začíná přírodní rezervace Čerňava s karpatským pralesem. Na Tesáku zkontrolujeme brzdy a vydáme se všanc serpentinám po značené trase 5035 do Bystřice pod Hostýnem. Na bystřickém rynku budeme asi po 20 minutách.

Varianta B (délka 36 km): U Hostince ve dvoře pokračujeme rovně po značené trase 5034, která nás vyvede až na spojnici Troják − Tesák. Dáme se doprava na značenou trasu 5035. Vyjedeme k turistické chatě na Tesáku a připojíme se k variantě A.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 42km/ 36 kmwww.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/z-rajnochovic-do-bystrice-pod-hostynem

Cyklostezkou podél Baťova kanálu a řeky Moravy - Moravská stezka

Kroměříž - Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice (Kostelany
nad Moravou) - Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh - Veselí n. M. - Strážnice - Hodonín

Charakteristika:

Cyklostezka vede z Kroměříže až do Hodonína. Je dlouhá víc než 80 km a navazují na ní stezky a trasy v okolí, včetně Moravských vinařských stezek. Díky nenáročnému terénu s inimálním převýšením je ideální pro rodiny s dětmi, seniory i bruslaře. Výlet můžete plánovat jak z Kroměříže, Otrokovic, Napajedel, tak z Uherského Hradiště. Všechna místa nabízejí atraktivní turistické cíle, vhodné ubytování i zajímavé služby. Můžete vyjet jedním směrem na kole a zpět se svézt výletní lodí nebo nalodit se i s kolem na hausbót a kombinovat plavbu s vyjížďkami podél Baťova kanálu a do okolí. Na trase podél cyklostezky je celá řada odpočívadel, restaurací a jiných příležitostí k občerstvení.

Parametry trasy:

Náročnost:
Délka: 87 km
www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/cyklostezkou-podel-batova-kanalu-a-reky-moravy-moravska-stezka

Cyklostezka Bečva - Velké Karlovice - Valašské Meziříčí

Velké Karlovice - Karolinka - Hovězí - Janová - Vsetín - Pržno - Valašské Meziříčí

Charakteristika:

Pokud chcete zažít opravdový požitek z pohodové jízdy po cyklostezce na kole či na bruslích, nesmíte na svých toulkách vynechat nejnavštěvovanější a nejkrásnější cyklostezku na Moravě. To je Cyklostezka Bečva lemující řeku Vsetínskou Bečvu. Určitě nebudete litovat. Ať už si vyberete pro nástup na trasu jakýkoliv dopravní prostředek, naše doporučení zní, začněte ve Velkých Karlovicích v Léskovém. Právě tam, kousek od golfového resortu, začíná zmíněná cyklostezka. Trasa z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí s celkovou délkou 52 km má číslo 50 a je téměř celá v asfaltovém provedení.

Ve Velkých Karlovicích míjíte známé lyžařské areály, můžete okusit vyhlášené wellness hotely, navštívit Karlovské muzeum, překrásný dřevěný kostel, nebo zažít na chvilku adrenalin při jízdě v Bike parku na Kyčerce. Do Velkých Karlovic se zcela jistě vrátíte několikrát, ostatně jako do všech dalších obcí, městeček a měst na této větvi cyklostezky Bečva.

V Karolince si nenechte ujít návštěvu památkově chráněné lokality tradičních domů v údolí Raťková, v Novém Hrozenkově pak musíte vyzkoušet koupání v jezeru Na Stanoch. Další "dědinou" na trase je Halenkov a tady je přímo na trase stezky sportovně relaxační areál, jehož dominantou je cyklistická BMX dráha. Ta je otevře na pro všechny cyklisty zdarma. Poetickým názvem se pyšní další obec Huslenky. Jízda přes ně je za odměnu kouzelný úsek kolem chatové oblasti lemovaný skalním dnem Vsetínské Bečvy ze své paměti jen tak nedostanete. V Huslenkách můžete využít místní okruh k poznání obce a také odbočit do Zděchova, kde je krásné koupaliště a upravené traily pro zábavné sjezdy.

Huslenky střídá obec Hovězí s vyhledávaným areálem pro rodiny s dětmi a valašskou kolibou. Přes Janovou se blížíte do Vsetína s renesančním zámkem a dalším sportovním vyžitím (koupaliště, lázně, skatepark aj.). Při výjezdu ze Vsetína můžete navštívit novou Bike arénu Vsetín se singltrailovými trasami a kempem pro cyklisty v místní části Semetín.

V Ratiboři se dá odbočit k výletu do Hostýnských vrchů. Cyklostezka však dále lemuje Vsetínskou Bečvu a přes Pržno (zde je krátký úsek po nezpevněné cestě) se dostáváme do Mikulůvky, kde je vyhlášené koupaliště. Odtud trasa vede po silnici do obce Jarcová, ze které zase po cyklostezce dojedeme do Valašského Meziříčí k soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy, kde končí příběh této větve Cyklostezky Bečva - Královny stezek Moravy. Příběh, který, mimo jízdy krásnou horskou krajinou, obsahuje i pohled na pastevectví, valašskou gastronomii a další nezapomenutelné zážitky.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 52 kmwww.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/cyklostezka-becva--velke-karlovice--valasske-mezirici

Ze Zlína na hrad Malenovice

Zlín - Lužkovice - Želechovice nad Dřevnicí - Pindula - Březnice - Kudlov - Malenovice - Zlín

Charakteristika:

Na středně náročnou trasu o délce 40 km vyjíždíme ze Zlína od nám. Míru, kam se z nádraží dostaneme zámeckým parkem. Sjedeme ulicí Dlouhá přes Dřevnici, kde za mostem odbočíme doprava na cyklostezku, projíždíme typickou zlínskou zástavbou, přes průmyslovou zónu v Přílukách a Lužkovice do Želechovic nad Dřevnicí.

Pokračujeme obcí po cyklotrase č. 5068 do lůna Přírodního parku Želechovice nad Dřevnicí. Po cca 1,5 km od zemědělského družstva odbočíme z cyklotrasy doprava na neznačenou cestu, která nás po necelém kilometru dovede stoupáním na zelenou turistickou značku. Po ní se dáme vlevo do kopce a znovu se napojíme na cyklotrasu č. 5068, po které vystoupáme na Pindulu (možnost občerstvení). Pozn - na Pindulu lze vyjet po trase č. 5068, popisovaná varianta je kratší.

V cestě pokračujeme po cyklotrase č. 5055 do osady Horní Paseky, kde odbočíme vpravo na neznačenou cestu a sjedeme do Březnice. Odtud nás čeká poslední větší stoupání na Kudlov, kde se rozkládá Lesní hřbitov, zřízený v roce 1931 Tomášem Baťou, který je zde také pochovaný.

Od hřbitova nás vede cyklotrasa č. 5060, projíždíme pod Tlustou horou s vysílačem na rozcestí U Boudy, odkud sjíždíme lesní silničkou k hradu v Malenovicích. Návštěvu hradu bychom si rozhodně neměli nechat ujít, pochází z poloviny 14. století a kromě běžných prohlídek ožívá pravidelně řadou atraktivních akcí pro malé i velké návštěvníky.

Od hradu sjedeme do centra Malenovic s barokním kostelem sv. Mikuláše, překřižujeme hlavní silnici od Zlína a před mostem přes Dřevnici odbočíme vpravo a po nově vybudované cyklostezce přes městské části Louky a Prštné se vrátíme do Zlína k nám. Míru.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 40 km
www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/ze-zlina-na-hrad-malenovice

Skály Vizovických vrchů

Valašské Klobouky - Tichov - Lačnov - Horní Lideč - Pulčín - Lidečko - Vařákovy paseky - Valašské Klobouky

Charakteristika:

Start středně náročné trasy, v délce 36 km je na autobusovém nádraží ve Valašských Kloboukách, vyrážíme po hlavní silnici a cyklotrase č. 5057 do kopce směrem na Tichov a na křižovatce nad městem odbočíme doprava na Horní Lideč. Stálým stoupáním dojedeme do Lačnova, kde odbočíme vpravo a sjedeme k Lačnovským rybníkům s možností přírodního koupání. Můžeme zde najít vzácnou lilii zlatohlavou nebo vstavač blamatý. Dojedeme do Horní Lidče, kde bychom si neměli nechat ujít návštěvu místního infocentra, ve kterém se nachází unikátní vyřezávaný mechanický betlém.

Z Horní Lidče pokračujeme po žluté turistické značce a zpevněnou cestou vystoupáme na rozcestí Pulčín. Odbočíme doleva a napojíme se na červenou turistickou značku a cyklotrasu č. 6117 vedoucí do obce Pulčín, která je nejvýše položenou obcí na Moravě. Od infocentra můžeme sjet po červené turistické značce do údolí k tábořišti a navštívit pískovcové skalní město, zkráceně zvané Pulčiny, největší skalní blok v moravských Karpatech.

Vrátíme se zpět do Pulčína a po cyklotrase č. 6117 sjedeme do Lidečka, kde se nachází další skalní blok - Čertovy skály, 150 m dlouhý a až 25 m vysoký pís kovcovoslepencový hřeben.

Kolem skal stoupáme na Vařákovy paseky, cestou se od rozcestí Láz po žluté turistické značce můžeme zajet po dívat na Lačnovské skály. Na Vařákových pasekách stojí pomník, připomínající vypálení osady fašisty 2. 5. 1945. Odtud sjedeme do Lačnova, projedeme obcí, za níž odbočíme doprava a vrátíme se zpět na nádraží ve Valašských Kloboukách.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 36 km

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/skaly-vizovickych-vrchu

Ze Zlína do Hostýnek

Zlín - Štípa - Fryšták - Lukoveček - Hadovna - U dubu - Rusava - Brusné - Slavkov pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem

Charakteristika:

Ze Zlína vyrazíme po cyklostezce č. 5067 podél řeky Dřevnice. U 4. a 5. základní školy se budeme držet vlevo a budeme stále pokračovat po asfaltové cyklostezce kolem dětského zábavného parku přes lázně Kostelec až do Štípy. Odtud vystoupáme kopeček k Zoologické zahradě Zlín-Lešná a budeme stále pokračovat po naší cyklotrase až do Fryštáku.

Na první křižovatce ve Fryštáku se budeme držet vpravo. Ulicí dojedeme až na konec a zde odbočíme vlevo a po pár metrech opět vpravo. Držet se budeme cyklotrasy až do obce Lukoveček, kterou projedeme a u rozcestí Hadovna se prudce pustíme vzhůru do Hostýnských vrchů po trase č. 5121. Odtud nás čeká dlouhé stoupání po asfaltové cyklostezce až k rozcestí U Dubu. Zde zpočneme na odpočívadle a super sjezdem dojedeme do obce Rusava.

Na konci cesty se napojíme na cyklostezku č. 5038. Svá zmožená tělíčka můžete osvěžit na koupališti se solárním ohřevem vody nebo něčím dobrým do bříška. Odpočinutí se můžete vydat po cyklostezce směr obec Brusné. Na rozcestí u penzionu Brusenka opustíte cyklostezku 5038 a vydáte se po 5033 směrem do Slavkova pod Hostýnem. Před obcí se naskytne krásný výhled na Svatý Hostýn.

Projedete obcí přes kopec Bedlinu a sjedeme do Bystřice pod Hostýnem. Zde náš cyklovýlet končí. Zpět do Zlína můžeme jet vlakem.

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/ze-zlina-do-hostynek

Značená cyklotrasa Otrokovice - Koryčany

Otrokovice - Žlutava - Nová Dědina - Kostelany - Bunč - Salaš - Staré Hutě - Stupava - Koryčany - Nemotice (žel. st.)

Charakteristika:

Značená trasa, která přechází přes pohoří Chřiby. V Otrokovicích trasa začíná u lávky přes řeku Moravu u přístaviště (křižovatka s trasami č. 47 a 471), stoupá na Žlutavu, přes Novou Dědinu směřuje do Kostelan (možnost občerstvení, ubytování, westernové koně).

Poté trasa dále stoupá na hřeben k turistické lokalitě Bunč (možnost občerstvení, ubytování, odbočka k rozhledně Brdo). Z Bunče trasa vede do obce Salaš (možnost občerstvení, v obci zajímavá rozhledna),

Rozhledna na Salaši

Ze Salaše vystoupáte na Pěknou horu a pak už mírným klesáním směřujete přes Staré Hutě a Stupavu do Koryčan. Odtud je to již kousek do Nemotic k železniční stanici.

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/znacena-cyklotrasa-otrokovice-korycany

Moravská stezka

(Tovačov) - Lobodice - Chropyně - Kroměříž - Kvasice - Otrokovice - Napajedla - Spytihněv - Staré Město - Uherské Hradiště- Kunovice - Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou

Charakteristika:

Značená trasa úseku tzv. Moravské stezky mezi Lobodicemi a Veselím nad Moravou. Je vedena vesměs po bezpečných cyklostezkách v blízkosti řeky Moravy a Baťova kanálu.

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/moravska-stezka

Z Uherského Hradiště na rozhledny na Slovácku

Uherské Hradiště - Mistřice - Lhotka - Veletiny - Vlčnov - Hluk - Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves - Uherské Hradiště

Charakteristika:

Startujeme v Uherském Hradišti na autobusovém nádraží. Po Velehradské třídě dojedeme na světelnou křižovatku, odbočíme doleva a pokračujeme ulicí Sokolovskou po cyklotrase č. 5049 směrem na Mařatice. Kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie stoupáme k vrcholu Rovnina s rozhlednou. Pokračujeme dál po cyklotrase č. 5049 přes Mistřice do Hradčovic, kde odbočíme vlevo do Lhotky a obcí vyjedeme na návrší Kamenná k další rozhledně. Vrátíme se zpět do Hradčovic a přes Veletiny se po cyklotrase č. 5052 vydáme do Vlčnova. Na začátku obce odbočíme vlevo a vinicemi kolem Vlčnovských búd, vystoupáme k rozhledně Hráběcí. Polní cestou sjedeme na silnici č. 495 a vrátíme se do Vlčnova. Pokračujeme po cyklotrase č. 5052 do Dolního Němčí a dál po Uherskohradišťské stezce do Hluku. Tady se můžeme stavit v Hlucké tvrzi. Z Hluku jedeme cyklostezkou do Ostrožské Lhoty a odtud po cyklotrase č. 5048 do Uherského Ostrohu. Odbočíme vpravo na cyklostezku a přes Ostrožskou Novou Ves a Kunovice se vrátíme na nádraží v Uherském Hradišti.

Zajímavosti na trase:

Rozhledna rovnina na 49,5 metru vysokém stožáru vysílacče na vrchu Rovnina nad místní částí Mařatice nabízí výhled do údolí řeky Moravy, na masiv Chřibů, Bílých Karpat, Hostýnských vrchů a Vizovickou vrchovinu. Otevřeno: duben-říjen.

Vlčnov - obec známá díky slovácké Jízdě králů, nehmotnému kulturnímu dědictví UNESCO, která se ve Vlčnově jezdí každoročně poslední neděli v květnu. Je spojená s vystoupením folklorních souborů, lidovým jarmarkem a ukázkami řemesel. Muzeum lidových pálenic představuje na sedm set exponátů výroby destilátů z oblasti moravsko-slovenského pomezí. Areál vinných búd, památková rezervace je největší soubor nadzemních vinohradnických staveb v ČR, které můžete vidět pouze zde a nedalekých Veletinách. Nedaleko obce najdete i 13m vysokou rozhlednu Hraběcí.

Dolní Němčí Jde o soubor budov vodního mlýna na potoku Okluky z 18. století. V části mlýna bylo zřízeno muzeum zemědělských nástrojů, které mlýnu věnovali obyvatelé obce.

Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi byly založeny v toce 1903 a léčí se zde nemoci kožní a revmatické. Ideální místo k odpočinku a letní rekreaci nabízí rozsáhlá jezera s průzračnou vodou u Ostrožské Nové Vsi. Vznikla těžbou štěrkopísku a říká se jim Slovácké moře. Golfistům je k dispozici 9-ti jamkové golfové hřiště jehož poloha a nadmořská výška umožňuje jednu z nejdelších golfových sezon v ČR.

Kunovice prosluly výrobou letadel a najdete zde Letecké muzeum i možnost vyhlídkových letů a tandemových seskoků padákem. Z bohatého života folklorních tradic je nutno připomenout Mezinárodní festival dětských souborů Kunovské léto.

Parametry trasy:

Náročnost
Délka 60 km

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/rozhledny-na-slovacku

Hornolidečská magistrála - Polanecký okruh

Lidečko - Vařákovy paseky - Svéradov - Pozděchov - Prlov - Vartovna - Leskovec - Juříčkův mlýn - Jahodný - Valašská Polanka - Lužná - Radošov - Pulčínské skály - Lidečko.

V terénu je značena modrým pruhem uprostřed dvou žlutých

Charakteristika:

Trasa začíná u Čertových skal na okraji Lidečka. Lesní cestou obcházíme masiv Čertových skal, až se napojíme na modrou značku.

U rozcestí k Lačnovským skalám směřujeme po modré kolem vypálených Vařákových pasek (pomníček) ke stožáru vysílače na kopci Bařinka. Na rozcestí Pod Svéradovem opustíme modrou značku a směřujeme do Pozděchova, kde po žluté dojedeme na vrch Dolina. Dáme se doprava nad obec Prlov a po modré značce vystoupáme k rozhledně Vartovna. Z Vartovny sjíždíme po modré přes kopec Nezdoby do Leskovce. Přejdeme silnici a kolem vypáleného Juřičkova mlýna (památník) se dostáváme na hřeben vrchu Jahodný. Půl kilometru po zelené a pak odbočíme doprava, traverzujeme nad údolím Veřečný a pak nad Valašskou Polankou, až vyjedeme na vrchol Padělku. Vrátíme se na zelenou značku a přes Filku směřujeme na vrch Radošov a dále po červené trase 6117 až do Pulčína, odkud po silnici sjedeme k motorestu "Čertovy skály" v Lidečku.

Parametry trasy:

Náročnost:
Délka: 60 km

www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy/hornolidecska-magistrala-polanecky-okruh

více cyklovýletů najdete na : www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy