Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou.

Souhlasím, aby Wellness Apartmány Vlčková + Eshop JANA, Vlčková 131, 763 19 (dále jen "správce"), zpracovával mé osobní údaje pro marketingové účely, spočívající v nabídce ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných správcem a v nabídce zboží na E-shop Jana v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 "GDPR", na dobu neurčitou nebo do odvolání mého souhlasu.

Tyto údaje jsou nezbytné a nutné pro vytvoření rezervace ubytování a následnou komunikaci s objednavatelem a při vyřizování objednávek a cenových nabídek zboží. Osobní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci hosta případně objednatele.

Údaje zákonem povinné, splňující výjimku pro zpracování osobních údajů podle §5 odst. 2 písm. B) zákona o ochraně osobních údajů bez souhlasu objednavatele:

Cizinec (§101 zákona č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR)

  • jméno a příjmení hosta, datum narození, státní občanství, číslo a typ dokladu, počátek a konec pobytu

Tuzemský host (§754-759 občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb.)

  • jméno a příjmení hosta, datum narození, státní občanství, číslo a typ dokladu, počátek a konec pobytu

Údaje zákonem nepovinné:

Cizinec, tuzemský host

  • telefonní číslo, emailová adresa, kontaktní adresa

Zákazník z Eshop Jana

  • jméno a příjmení, adresa, telefon, email


Veškeré poskytnutí osobních údajů od objednatelů je zcela dobrovolné, jsou získané s jejich přímým souhlasem a to buď při rezervaci po příjezdu do apartmánů nebo přes internetové služby (web, email, sociální sítě atd..)

Osobní údaje se používají dle zákona ke kontrole cizineckou policií, výběru ubytovacího poplatku pro obec, pro informování objednatele o ubytování a nabídce služeb a v neposlední řadě pro vnitřní potřebu správce, při sledování kvality služeb, jejich optimalizaci, analýzu a spokojenost objednatelů

Objednatelé mají právo na opravu, přenositelnost a přístup ke svým osobním údajům. Mají právo získat od správce potvrzení případně kopii o zpracování osobních údajů, případně mohou vznést ke zpracování námitku a omezit právo zpracování případně požádat o výmaz = právo být zapomenut.

Veškeré osobní údaje objednatele jsou svědomitě chráněny. Případní zaměstnanci, kteří s osobními údaji objednatele přijdou do styku jsou v rámci svých pracovních povinností vázáni zákonnou a smluvní mlčenlivostí.

Pokud objednatel zjistí, že při zpracování ze strany správce došlo k porušení jeho práv může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje.

Používáním webové prezentace, webových formulářů, rezervačního systému a využíváním služeb Apartmánu Vlčková, souhlasím se shromažďováním, nakládáním a používáním osobních údajů v uvedené míře. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy souvisejícími se zpracováním a nakládáním s mými osobními údaji a souhlasím s výše uvedenými pravidly.

Pro souhlas a návrat do hlavního menu klikni zde: