Fenix Termostat T-SENSE OLED (bluetooth)

Termostat T-SENSE OLED (bluetooth)

Termostat s podlahovou sondou, programovatelný přes Bluetooth

Výrobce: Fenix

Základní vlastnosti:

  • Termostat T-Sense OLED kombinuje vlastnosti jednoduchého termostatu "s kolečkem" a digitálního termostatu s týdenním programem. K ovládání slouží otočný ovladač a dotykový senzor ("tlačítko") integrované do OLED displeje. Po prvním spuštění termostat ověří, zda je připojena podlahová sonda a automaticky zvolí režim Prostor nebo režim Podlaha.
  • Režim "Prostor+Podlaha" lze aktivovat jen pomocí mobilní aplikace ecoControl.
  • Termostat je možné trvale ponechat v módu Komfortní (COM) nebo Útlumové (ECO) teploty a hodnotu upravovat ručně, pomocí otočného ovladače. Druhou možností je přepínat mezi teplotami COM a ECO signálem po pilotním vodiči pomocí externího časovače.
  • Základní nastavení termostatu, včetně teplot Komfort (COM) a Útlum (ECO), lze provést jen pomocí otočného ovladače a senzorového tlačítka. Termostat lze otočným ovladačem také zcela vypnout, nebo spustit mód "BOOST 1 hour" – termostat jednu hodinu udržuje nastavenou teplotu, po vypršení času se vrací do módu, ve kterém byl před aktivací módu BOOST.
  • Mobilní aplikace ecoControl (Android, iOs)
    Kromě aktivace režimu "Prostor + Podlaha" lze prostřednictvím aplikace ecoControl vytvořit a uložit do termostatu týdenní program a přepnout jej do módu "AUTO". Termostat pak dle programu automaticky přepíná mezi teplotami COM a ECO. Změnu teplot je možné naprogramovat v každou celou hodinu, pro každý den v týdnu lze vytvořit jiný časový program. Mobilní aplikace současně umožňuje detailní nastavení termostatu: hodnoty teplot COM a ECO, limitní teploty podlahy, omezení rozsahu teplot nastavitelných otočným ovladačem, úplné uzamčení ovládání termostatu apod.
    Aplikace ecoControl nevyžaduje uživatelský účet, technologie Bluetooth umožňuje spojení pouze se zařízením v bezprostřední blízkosti (dosah cca 3 m). Aplikace po spuštění zobrazí všechny termostaty T-Sense v dosahu, termostaty lze pro snazší orientaci pojmenovat. Podlahová sonda je součástí balení.

VŠE O PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S NÁVODY K POUŽITÍ NAJDETE ZDE

2 050 Kč